Aktiv bo og fritid

NB! Denne linja starter ikke opp til høsten 2022/2023

Velkommen til linjen; Aktiv bo og fritid

Sjøholt har fra første år hatt et tilpasset opplegg for elever med spesielle behov. Det har vist seg veldig positivt for de som får mulighet til å gå hos oss. Tilbakemeldingen generelt er at dette tilbudet er berikende for hele elevflokken. På Sjøholt bor og lever du sammen med andre ungdommer, noe som er både en utfordrende og givende opplevelse. Det å utvikle seg sosialt og få nye venner er nok det viktigste for mange av våre elever.


Aktiv bo og fritid vil få en trygg og god hverdag og deltar på de aller fleste fellesopplegg. Du får ansvar for å holde orden, vaske klær og rom. Vi skal lage mat og spise den i hyggelig selskap. Alle får tilbud om enkeltrom på et av våre internat. Sammen med de andre elevene, i den daglige kontakten, utvikles nye og gode vennskap. 
Dette er det du vil oppleve på linjen:

 • Friluftsliv: turer i nærområdet, båttur og riding
 • Botrening
 • Sosial trening
 • Skrivetrening
 • Ski og aktivitetsdager
 • Musikk og drama
 • Kunst og håndverk
 • Matlaging og hybeltrening
 • Personlig hygiene
 • Personlig økonomi
 • Arbeidstrening
 • Gymtimer