Arbeidslivsfag

For deg som er usikker på hvilken retning du skal velge på videregående eller hva du skal studere.

Er du usikker på hvilken retning du skal velge på videregående, eller hva du skal studere? Gjennom året hos oss vil du bli kjent med yrker og utdanningsvalg i mange ulike næringer.

Vi vil hjelpe deg til å finne dine evner og talenter, og du får testet deg i yrker som passer til evner og talent slik at du blir tryggere på hva du skal velge på videregående og studier.

Kanskje vil du oppdage både nye sider ved deg selv og jobber du ikke visste om. I vårt distrikt er det et rikt næringsliv. Her finner du også et av de største maritime miljøene i landet med mange spennende jobber.

I tillegg skal vi prøve å følge en ide fra ideen blir skapt, til et ferdig produkt. Har du en ide selv, kan du få jobbe med dette på denne linja.

Her er litt bilder av hva vi har gjort i høst på linja:

Dette vil vi gjøre gjennom året:

• Lære å skrive jobbsøknad
• Besøke skoler og studiesteder
• Besøke ulike bedrifter
• Møte mennesker som har gjort spennende og uvanlige yrkesvalg
• Finne og dyrke dine evner og talenter
• Klasseturer
• Overnattingsturer
• 15 dager praksis gjennom skoleåret