Bistandsprosjekt

Vi bygger klasserom i Kenya!

Vi har skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 valgt å støtte bistandsorganisasjonen NSP-AID (North South Partnership).

Målet er å samle inn 120 000,- på to skoleår. Dette skal dekke byggingen av ETT klasserom på den nye skolen på det nye barnehjemmet Malaika Villages Kiserian utenfor Nairobi.

Det er hus som dette som skal bygges på den nye Malaika Villages Kisarin. Bildet er fra Malaika Villages Faraja (på kysten av Kenya)