Byggets historie

Siden Sjøholt folkehøgskole har totalrenovert og utvidet en skole med historisk sus, vil vi gjerne fortelle litt om hva skolen har vært siden den ble bygget på slutten av 1930 tallet.

 • Skulen på Lande stod ferdig våren  1941
 • Tyskarane okkuperte skulen fram til 1945 Skulen ble veldig mye ødelagt av okkupantene.
 • Sunnmøre Husmorskule flytta inn i husene etter renovering inn til haustkurset 1946.
 • 1950: Skolen ble tatt over av fylket, og fikk navnet Sunnmøre fagskule i husstell.
 • 1979: Skolen fikk navnet Ørskog vidaregåande skole fram til nedlegging i 2011.
 • 1986-87: Skolen utvidet med et større tilbygg (bla gymsal)
 • Flere mindre ombygginger utover på 1990-talet.
 • Skolen stod tom/ubrukt fra 2011 med unntak av 2 år (2016-18) da grunnskolen i Ørskog nyttet bygningene i samband med bygging av ny Ørskog skule.
 • Etter ventetid frå 2011 til 2019 fikk IMF klarsignal om oppstart av folkehøgskole.
 • Ørskog kommune hadde overteke eigedomen og skøytte denne vidare til IMF.
 • IMF: Ombygging og nytt internat – elevar frå 2021 =  Sjøholt Folkehøgskole

Når nå Sjøholt Folkehøgskole har tatt over husene har det blitt gjort omfattende endringer og moderniseringer. Huset blir nå rustet for fremtiden, og vi gleder oss til å vise frem de ærverdige lokalene på nytt.

I første etasje har vi en lys og trivelig matsal, moderne kjøkken, peisestue med høy standard og panoramautsikt, ulike aktivitetsrom (biljard, spillrom osv).

I nederste etasje har vi gymsal, garderober, treningsrom, bordtennis, vaskerom, lager til elevene osv.

I andre etasje er det undervisningsrom og personalfløy

Internat

Fra høsten 2021 står et av to nye internat ferdig. Hver internat skal ha plass til 40 elever. Her er bilder fra byggeprosessen:

Januar 2021
Januar 2021
Februar 2021

Her er noen bilder og filmer fra byggeprosessen frem mot skolestart høsten 2021:

Mars 2021
Mars 2021
12.4.21 Snart klar for støyping av plate
26.april er murene fylt opp på baksiden, element blir satt på plass, klar til reising av internatbygg

Det ferdige bygget