Slik bor vi

Bygningene våre

Kongen og Dronningen – Internatene

11.februar 2022 flyttet de første elevene inn i de helt nye internatene! Dette var en stor dag for alle. Nå får alle elevene dusj og bad på eget rom, og alle etasjene har fine fløystuer. Det er heis mellom etasjene, og noen av rommene er også tilpasset funksjonshemmede. Se en film fra flyttingen her:

Slottet – Hovedbygget

Blir med på en rundtur i denne filmen:

22.juni 2021. Begge de nye internatene er oppe
Her skal elevene bo i starten av skoleåret. Når de nye internatene er ferdig kan en velge singel eller dobbelrom
Dette er status på internatbyggene pr 15.juni 2021
10.juni 2021. De nye internatene reiser seg opp fra grunnen!
10.juni 2021. Stilas er nede på en del av bygningen. Dette ble en fin farge!
I disse dager males hovedbygget. Bygge vil til slutt ligne det kongelige slott!
12.april 2021. Her kommer matsal og deler av peisestuen

På grunnplan har vi resepsjon for elever og til hotell og kursdrift. I tillegg er her en egen gymsal på 10*20 meter, slakterom til fisk og kjøtt samt mye lagerplass. I andre etasje har vi administrasjonsavdeling med kontorer og klasserom. I øverste fløyen har vi internatrom for stipendiatene, samt skolens smykke. Dette er sal vi skal bruke som samlingsrom med amfi og vegger dekorert med bilder som beskriver bondesamfunnet i tidligere tider.

Et av flere veggmalerier av Jonas Peson (malt i 1946)

I tillegg har eiendommen en stor låve og et stabbur. Begge bygg med potensiale til mange spennende aktiviteter.

Internat

Fra høsten 2021 står et av to nye internat ferdig. Hver internat skal ha plass til 50 elever. Her er bilder fra byggeprosessen:

Januar 2021
Januar 2021
Februar 2021

Her er noen bilder og filmer fra byggeprosessen frem mot skolestart høsten 2021:

Mars 2021
Mars 2021
12.4.21 Snart klar for støyping av plate
26.april er murene fylt opp på baksiden, element blir satt på plass, klar til reising av internatbygg

Byggenes historie

Skulen på Lande stod ferdig våren  1941

Tyskarane okkuperte skulen fram til 1945 Skulen ble veldig mye ødelagt av okkupantene.

Sunnmøre Husmorskule flytta inn i husene etter renovering inn til haustkurset 1946.

1950: Skolen ble tatt over av fylket, og fikk navnet Sunnmøre fagskule i husstell.

1979: Skolen fikk navnet Ørskog vidaregåande skole fram til nedlegging i 2011.

1986-87: Skolen utvidet med et større tilbygg (bla gymsal)

Flere mindre ombygginger utover på 1990-talet.

Skolen stod tom/ubrukt fra 2011 med unntak av 2 år (2016-18) da grunnskolen i Ørskog nyttet bygningene i samband med bygging av ny Ørskog skule.

Etter ventetid frå 2011 til 2019 fikk IMF klarsignal om oppstart av folkehøgskole.

Ørskog kommune hadde overteke eigedomen og skøytte denne vidare til IMF.

IMF: Ombygging og nytt internat – elevar frå 2021 =  Sjøholt Folkehøgskole

Når nå Sjøholt Folkehøgskole har tatt over husene har det blitt gjort omfattende endringer og moderniseringer. Huset blir nå rustet for fremtiden, og vi gleder oss til å vise frem de ærverdige lokalene på nytt.

I første etasje har vi en lys og trivelig matsal, moderne kjøkken, peisestue med høy standard og panoramautsikt, ulike aktivitetsrom (biljard, spillrom osv).

I nederste etasje har vi gymsal, garderober, treningsrom, bordtennis, vaskerom, lager til elevene osv.

I andre etasje er det undervisningsrom og personalfløy.

I tredje etasje holder stipendiatene til. Her er også en ærverdig festsal som vi ikke har fått tatt i bruk enda.