Nyheter

Velkommen til Sjøholt

The following is an excerpt.

Vi måtte utsette, men nå er skolebygningene klare til skolestart og kunnskapsdepartementet har innvilget; Sjøholt folkehøgskole skolestart august 2021.

Styret for Sjøholt folkehøgskole beklager utsettelsen av skolestart, og ulempen dette har medført for alle samarbeidspartnere 2020. Styret beklager også ovenfor elever som ønsket å gå på skolen.

Vårt mål er å styrke elevene faglig og sosialt slik at de er bedre rustet for å komme seg igjennom den videregående skolen. Velkommen til Sjøholt!