Gå framover

Vi skal gå framover, og saman skal vi nå nye mål.