Ledige stillingar

Ynskjer du å vere med å utgjera noko positivt for ungdommar? Vil du vere med å utvikle identiteten og fagtilbodet til ein heilt ny folkehøgskole? 

Sjøholt Folkehøgskole er ein ny kristen internatskole som har som målsetting å starte opp hausten 2020. Skolen har store ambisjonar. Vi skal være et unikt tilbod for 16 -18 åringar. Me ynskjer at elevane skal få utvikle seg sosialt, fagleg og personleg for å bli rusta for vidare liv, utdanning og yrke. Dei tilsette vil ha ein viktig og spennande rolle på skolen! Dei får vera med å arbeide tett på elevane både i skoletida, i internatlivet og på skoleturar.

Skolen er godkjent for 100 elevar, men har mål om 50 elevar ved skolestart. Det er ImF (Indremisjonsforbundet) som eig og driv Sjøholt Folkehøgskole, som ligg idyllisk til mellom fjord og fjell. Skolen vil ha fylgjande linjer: «Multisport», «Jakt, Fiske og Friluftsliv», «Livsstil og Helse», «Arbeidslivsfag» og «Musikk».

Sjøholt Folkehøgskole lyser ut fylgjande stillingar;

 • Assisterande rektor 100%
 • 5 linjelærar i 100% på linjene «Multisport», «Jakt, Fiske og Friluftsliv», «Livsstil og helse», «Arbeidslivsfag» og «Musikk»
 • Internat og sosiallærar 100% 
 • Kontor/økonomiansvarleg100%
 • Vaktmester 100%
 • Kjøkkenleiar 100%
 • Kokk 80-100%
 • Kjøkken og internatarbeidar 60-100%

Utfyllande tekst til stillingane og søknadsfristar finn ein på skolen sin nettside: sjoholtfhs.no.

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad med CV til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 15. februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

 • Assisterande rektor 100%
 • 5 linjelærar i 100% på linjene «Multisport», «Jakt, Fiske og Friluftsliv», «Livsstil og helse», «Arbeidslivsfag» og «Musikk»
 • Internat og sosiallærar 100% 
 • Kontor/økonomiansvarleg100%
 • Vaktmester 100%
 • Kjøkkenleiar 100%
 • Kokk 80-100%
 • Kjøkken og internatarbeidar 60-100%

Assisterande rektor

Sjøholt Folkehøgskole søkjer «assisterande rektor» 100%

Vi søkjer etter ein assisterande rektor til Sjøholt Folkehøgskole. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. Assisterande rektor har ein kombinert stilling med ca. 50% undervisning og 50% administrasjon. 

Assisterande rektor har undervisning og andre læraroppgåver. I tillegg til dette er du rektors næraste medarbeidar i alt som har med organisering av undervisning og administrasjon av skulen å gjere. Til stillinga ligg ansvar for dagleg organisering av undervisning og sosialpedagogisk arbeid, samt rapportering av kurs. Det er assisterande rektor som set opp forslag til årsplan og timeplan. Det er assisterande rektor som har overordna tilsyn med fråværsordning, elevpermisjon og utarbeiding av vitnemål i samarbeid med linjelærar. Assisterande rektor er sentral i utvikling av fag ved Sjøholt Folkehøgskole.  

Stillinga omfattar også å:

 • Delta aktivt på leiarmøtet, personalråd, disiplinærråd og pedagogisk forum 
 • Vera rektors stedfortreder når rektor ikkje er til stades på skulen
 • Aktivt arbeide i samsvar med skolens verdidokument
 • Lage planar for undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Sjå til at fagplanar blir ajourført
 • Delta i arbeidet med å lage plan for det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen.
 • Ha ansvar for oppsetting av timeplanar og lister for tilsynsarbeidet
 • Ordne med vikarar ved sjukdom, kortare permisjonar og anna uventa fråver i pedagogisk personale
 • Ha ansvar for elevopptaket
 • Ha ansvar for informasjon til elevar og tilsette.

Stillinga kan bli tillagt andre arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig stilling som assisterande rektor. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Multisport

Sjøholt Folkehøgskole søkjer linjelærar til «Multisport» 100%

Vi søkjer lærar på linja «Multisport». Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. Linja «Multisport» vil satse på eit bredt innhald av forskjellige typar av sport. Nokon av dei idrettane vi vil vera innom i løpet av eit skoleår er surfing, ski, ballspel, styrketrening, buldring og klatring. 

Stillinga omfattar:

 • Undervisning på linjefag og valfag
 • Både dags- og overnattingsturar 
 • Elevkontakt med samtalar, vegleiing og coaching 
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Elevkveldar
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer deg som

 • har undervisningskompetanse og erfaring innan idrettsfag
 • er ein allsidig idrettslærar, då linja dekker fleire idrettsgreiner
 • kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Vi søkjer deg som er ein engasjert person som brenn for fagfeltet ditt. Du skal leggje til rette for læring og gode opplevingar på skolen og på turar. Elevane skal modnast både sosialt, personleg og fagleg. Du er også fleksibel, har evne å byggja gode relasjonar med elevar, foreldre og andre tilsette. Du er ansvarsfull og kan kommunisere på ein god måte. 

Vi ynskjer at søkjaren har:

 • Sertifikat på minibuss D1 
 • Erfaring i kristent arbeid 
 • Fokus på fagleg fornying
 • Andre fagfelt som kan brukast i val- og fellesfag

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig lærarstilling på linja «Multisport» frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020.

Jakt Fiske Friluftsliv

Sjøholt Folkehøgskole søkjer linjelærar til  «Jakt Fiske Friluftsliv» 100%  

Vi søkjer lærar på linja «Jakt Fiske Friluftsliv». Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. Linja «Jakt Fiske Friluftsliv» vil tilby fiske i sjø og ferskvatn, fangst og feller, jegerprøve, leirdueskyting, toppturar, alpint, langrenn og overnattingsturar.

Stillinga omfattar:

 • Undervisning på linjefag og valfag
 • Både dags- og overnattingsturar 
 • Elevkontakt med samtalar, vegleiing og coaching 
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Elevkveldar
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer deg som

 • har undervisningskompetanse og erfaring innan friluftsliv, jakt og fiske 
 • er ein allsidig folkehøgskolelærar, då linja dekker fleire ulike aktivitetar
 • kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Vi søkjer deg som er ein engasjert person som brenn for fagfeltet ditt. Du skal leggja til rette for læring og gode opplevingar på skolen og på turar. Elevane skal modnast både sosialt, personleg og fagleg. Du er også fleksibel, har evne å bygge gode relasjonar med elevar, foreldre og andre tilsette. Du er ansvarsfull og kan kommunisere på ein god måte. 

Vi ynskjer at søkjaren har:

 • Sertifikat på minibuss D1 
 • Erfaring i kristent arbeid 
 • Fokus på fagleg fornying
 • Andre fagfelt som kan brukast i val- og fellesfag

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig lærarstilling på linja «Jakt Fiske Friluftsliv» frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Arbeidslivsfag

Sjøholt Folkehøgskole søkjer lærar til linjefaget «Arbeidslivsfag» 100% 

Vi søkjer lærar på linja «Arbeidslivsfag». Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. Linja «Arbeidslivsfag» tilbyr elevane moglegheiter til å utforske forskjellige jobb og karriere. Det blir bedrift- og skolebesøk og praktisk hjelp for å meistre jobbsøking og jobbintervju. Denne linja gjev elevane eit tett og nært samarbeid med næringslivet.

Stillinga omfattar:

 • Undervisning på linjefag og valfag
 • Både dags- og overnattingsturar 
 • Elevkontakt med samtalar, vegleiing og coaching 
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Elevkveldar
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer deg som

 • har undervisningskompetanse og erfaring innan yrkesval/rådgjeving
 • kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Vi søkjer deg som er ein engasjert person som brenn for fagfeltet ditt. Du skal leggje til rette for læring og gode opplevingar på skolen og på turar. Elevane skal modnast både sosialt, personleg og fagleg. Du er også fleksibel, har evne å bygge gode relasjoner med elever, foreldre, kolleger og eksterne samarbeidspartnere. Du er ansvarsfull og kan kommunisere på ein god måte. 

Vi ynskjer at søkjaren har:

 • Sertifikat på minibuss D1 
 • Erfaring i kristent arbeid 
 • Fokus på fagleg fornying
 • Andre fagfelt som kan brukast i val- og fellesfag

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig lærarstilling på linja «Arbeidslivsfag» frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Livsstil og Helse

Sjøholt Folkehøgskole søkjer lærar til linjefaget «Livsstil og Helse» 100% 

Vi søkjer lærar på linja «Livsstil og Helse». Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. Linja «Livsstil og Helse» tilbyr allsidig trening kombinert med godt og sunt kosthald. Linja hjelper elevane fremje gode vaner. Linja har trivselsamtaler kvar veke og vil også arrangere klasseturar. 

Stillinga omfattar:

 • Undervisning på linjefag og valfag
 • Både dags- og overnattingsturar 
 • Elevkontakt med samtalar, vegleiing og coaching 
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Elevkveldar
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer deg som

 • har undervisningskompetanse og erfaring innan trening og kosthald 
 • kan motivere og engasjere elevane
 • er ein allsidig folkehøgskolelærar, då linja dekker fleire ulike aktivitetar
 • kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Vi søkjer deg som er ein engasjert person som brenn for fagfeltet ditt. Du skal leggje til rette for læring og gode opplevingar på skolen og på turar. Elevane skal modnast både sosialt, personleg og fagleg. Du er også fleksibel, har evne å bygge gode relasjonar med elever, foreldre og andre tilsette. Du er ansvarsfull og kan kommunisere på ein god måte. 

Vi ynskjer at søkjaren har:

 • Sertifikat på minibuss D1 
 • Erfaring i kristent arbeid 
 • Fokus på fagleg fornying
 • Andre fagfelt som kan brukast i val- og fellesfag

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig lærarstilling på linja «Livsstil og Helse» frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Musikk

Sjøholt Folkehøgskole søkjer lærar til linjefaget «Musikk» 100% 

Vi søkjer lærar på linja «Musikk». Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skulen vår. Linja tilbyr elevane å utvikle sine musikalske ferdigheiter, spele i band, elektronisk musikk. Linja vil arrangere skolekonsertar og skoleturar. 

Stillinga omfattar:

 • Undervisning på linjefag og valfag
 • Songgrupper og skolekor
 • Leie og spele til allsong
 • Både dags- og overnattingsturar 
 • Elevkontakt med samtalar, vegleiing og coaching 
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Elevkveldar
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer deg som:

 • har undervisningskompetanse og erfaring innan band, kor, songgrupper og gjerne elektronisk musikk.
 • kan vere ein allsidig folkehøgskolelærar i musikk. 
 • kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Musikklæraren har ei sentral rolle i miljøet på skolen. Vi søkjer deg som er ein engasjert person som brenn for fagfeltet sitt. Du skal leggje til rette for læring og gode opplevingar på skolen og på turar. Elevane skal modnast både sosialt, personleg og fagleg. Du er også fleksibel, har evne å bygge gode relasjonar med elever, foreldre og andre tilsette. Du er ansvarsfull og kan kommunisere på ein god måte. 

Vi ynskjer at søkjaren har:

 • Ferdigheter for å spele piano og gitar
 • Erfaring i kristent arbeid 
 • Fokus på fagleg fornying
 • Andre fagfelt som kan brukast i val- og fellesfag

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig lærarstilling på linja «Musikk» frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 15.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Internat- og sosiallærar

Sjøholt Folkehøgskole søkjer internat- og sosiallærar 100%

Vi søkjer internat- og sosiallærar. Sjøholt Folkehøgskole startar opp med elevar i august 2020. Til skolestart står nye internatbygg ferdig og er klare til å ta imot elevane. Som internat- og sosiallærar har du ansvar for oppfølging av internatet og elevane. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skulen vår. 

Stillinga omfattar:

 • Dagleg oppfølging av internatet
 • Oppfølging av sjuke elevar
 • Oppfølging av elevvask og kjøkkenteneste
 • Elevsamtalar
 • Samarbeid med fagfolk utanfor skolen
 • Samarbeid med heimen der eleven er under 18 år.
 • Sosialpedagogisk arbeid
 • Tilsynsvakter
 • Kvelds- og helgearrangement
 • Både dags- og overnattingsturar

Vi ynskjer at søkjaren skal vere/ha:

 • Pedagog/Helsesjukepleiar eller ha annen relevant utdanning 
 • Opptatt av relasjonsbygging med elever, foreldre, tilsette og eksterne fagpersoner
 • Kan arbeide i samsvar med vårt verdidokument
 • Erfaring i kristent arbeid vil bli tillagt vekt
 • Opptatt av fagleg fornying

Internat- og sosiallærar arbeider tett på våre elevar. Du skal arbeide for ein god og trygg kvardag for skolens elever. Vi søkjer deg som er ein empatisk, serviceinnstilt og stabil voksen som er ein god samtalepartnar som både kan lytte aktivt, stille relevante spørsmål og kommunisere på ein god og tydeleg måte. Du er ansvarsbevisst, løysingsorientert og strukturert. 

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig internat- og sosiallærarstilling. Tilsetting etter avtale. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Kontor- og økonomiansvarleg

Sjøholt Folkehøgskole søkjer kontor- og økonomiansvarleg 100%

Vi søkjer kontor- og økonomiansvarleg. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. 

Stillinga omfattar:

 • Ansvar for det daglege arbeidet på kontoret
 • Økonomi, kontering og fakturering
 • Rapportering
 • Budsjettarbeid
 • Lønnsarbeid
 • Planlegge sommarutleige
 • Vere ein del av skolens leiargruppe

Vi søkjer ein person som har:

 • Relevant utdanning. Særleg relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Kjennskap til skoleslaget er ein fordel
 • Kjennskap til gjeldande lover og reglar
 • Vilje til å arbeide i samsvar med vårt verdidokument

Vi ynskjer at søkjaren skal vere/ha:

 • Ansvarsbevisst
 • Sjølvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Løysingsorientert
 • Kvalitetsbevisst og strukturert

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig kontor- og økonomiansvarleg. Tilsetting etter avtale. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 15.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Vaktmeister

Sjøholt Folkehøgskole søkjer vaktmeister 100%

Vi søkjer vaktmeister til Sjøholt Folkehøgskole som startar opp med elevar i august 2020. Til skolestart står nye internatbygg ferdig og er klare til å ta imot elevane. Som vaktmeister har du ansvar for utvikling, drift og vedlikehald av skolens eigedom. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skolen vår. 

Stillinga omfattar:

 • Ansvar for utvikling, drift og vedlikehald av skolens eigedom
 • Ansvar for serviceavtalar
 • Brannvernsleiar
 • Ansvar for delar av internkontroll og HMS arbeid.
 • Handtering av avfall
 • Vaktmestaroppgåver 
 • Sosialpedagogisk arbeid med elevane
 • Tilsynsvakter

Vi søkjer ein person som:

 • Har byggfagleg erfaring, eventuelt fagbrev.
 • Disponerer eigen bil
 • Har utvida førarkort minimum D1
 • Har engasjement i kristne og frivillige organisasjonar kan også bli tillagt vekt
 • Vil arbeide i samsvar med vårt verdidokument
 • Er motivert for fagleg fornying

Vaktmeister har stort ansvar for drift av skolens eigedom. Vi søkjer deg som er ansvarsbevisst, sjølvstendig,  kvalitets- og løysingsorientert. I tillegg vil du ha kontakt med elevane gjennom tilsynsvakter og vedlikehaldsarbeid av skule- og internatbygningane. Difor ynskjer vi at du er relasjonsskapande og serviceorientert.  

Vaktmeister ved skolen må rekne med noko kvelds- og helgearbeid. 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. (Lønn blir gitt etter tariffavtale mellom organisasjonane stillingskategori ufaglært eller fagarbeidar. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig vaktmeisterstilling. Tilsetting etter avtale. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Kjøkkenleiar

Sjøholt Folkehøgskole søkjer kjøkkenleiar 100%

Vi søkjer ein kjøkkenleiar til Sjøholt Folkehøgskole. Skolen startar opp med elevar i august 2020 og da står eit nytt kjøkken på plass. Maten skal vere sunn, næringsrik, heimelaga, delikat presentert og med god lukt. Kjøkkendrifta skal vere miljøvenleg og lønnsam. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skulen vår. 

Stillinga omfattar:

 • Dagleg produksjon, drift og oppfølging av kjøkkenet
 • Personal-, fag-, økonomiansvar
 • Timeliste og vaktliste  på kjøkkenet
 • Innkjøp
 • IK-mat
 • Ansvar for reinhald saman med internatleiar.
 • Turnus 

Vi ynskjer at søkjaren skal:

 • Vere fagutdanna kokk eller institusjonskokk
 • Ha erfaring innan personal- og økonomiarbeid

Vi søkjer ein person som er:

 • Ansvarsbevisst
 • Sjølvstendig
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Opptatt av fagleg fornying

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig kjøkkenleiarstilling. Tilsetting etter avtale. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 01.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Kokk m/fagbrev

Sjøholt Folkehøgskole søkjer kokk m/fagbrev 80-100%

Vi søkjer ein kokk til Sjøholt Folkehøgskole. Skolen startar opp med elevar i august 2020 og da står eit nytt kjøkken på plass. Maten skal vere sunn, næringsrik, heimelaga, delikat presentert og med god lukt. Kjøkkendrifta skal vere miljøvenleg og lønnsam. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skulen vår. 

Stillinga omfattar:

 • Kjøkkenvakter
 • Kokkevakt kvar 3. helg
 • Oppvask, vask, og reingjering etter avtale
 • Turnus

Vi ynskjer at søkjaren skal vere:

 • Fagutdanna kokk eller institusjonskokk. Særleg relevant erfaring kan kompensere for utdanning.

Vi søkjer ein person som er:

 • Sjølvstendig
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Opptatt av fagleg fornying

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig kokkestilling frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 15.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.

Kjøkken- og internatarbeidar

Sjøholt Folkehøgskole søkjer «kjøkken- og internatarbeidar» 60-100%

Vi søkjer ein kjøkken- og internatarbeidar til Sjøholt Folkehøgskole. Skolen startar opp med elevar i august 2020 og da står eit nytt kjøkken på plass. Maten skal vere sunn, næringsrik, heimelaga, delikat presentert og med god lukt. Kjøkkendrifta skal vere miljøvenleg og lønnsam. Vi ser etter deg som ynskjer å arbeide i ein kristen folkehøgskole og vere aktivt med på å utvikle skulen vår. 

Vi søkjer ein person som har delt stilling på kjøkken og reinhald. 

Stillinga omfattar:

 • Kjøkkenvakter
 • Kokkevakter kvar 3. helg
 • Reinhald der elevane ikkje har ansvar
 • Turnus

Vi søkjer ein person som er:

 • Sjølvstendig
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonane og Virke. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søkjarar som blir kalla inn til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument. For søkjarar som går vidare i rekrutteringsprosessen skal politiattest leggast fram. Sjøholt Folkehøgskole har ledig kokkestilling frå og med den 01.08.2020. Stillinga er fast oppseieleg. 

For nærare opplysningar, kontakt rektor Lars Johan Klokk, mob 48044358 eller e-post larsjohan@sjoholtfhs.no.

Søknad m/CV vert sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innan 15.februar 2020. Ta med vitnemål og attestar til eventuelt intervju.