Ledige stillinger

Skolen vår er i vekst, og til høsten ser det ut som om elevtallet skal øke betraktelig. En folkehøgskole er i konstant endring, og det vil stadig være bruk for ulike typer kompetanse. Vi har mange yrkesgrupper i arbeid, og kanskje kan du passe inn når det åpner seg en mulighet. Derfor har vi laget et åpent søknadsskjema som er for deg som kunne tenke deg å vise din interesse for å jobbe i en eller annen funksjon på Sjøholt Folkehøgskole. Velkommen til å vise din interesse helt uforpliktende. Informasjonen du sender til oss vil bli tatt vare på frem til det evnt skulle bli bruk for din kompetanse.

SØKNADSSKJEMA ÅPEN SØKAND