Ledige stillinger

Skolen vår er i vekst, og til høsten ser det ut som om elevtallet skal øke betraktelig. En folkehøgskole er i konstant endring, og det vil stadig være bruk for ulike typer kompetanse. Vi har mange yrkesgrupper i arbeid, og kanskje kan du passe inn når det åpner seg en mulighet. Derfor har vi laget et åpent søknadsskjema som er for deg som kunne tenke deg å vise din interesse for å jobbe i en eller annen funksjon på Sjøholt Folkehøgskole. Velkommen til å vise din interesse helt uforpliktende. Informasjonen du sender til oss vil bli tatt vare på frem til det evnt skulle bli bruk for din kompetanse.

SØKNADSSKJEMA ÅPEN SØKAND

Sjøholt Folkehøgskole søker internatleder 80-100%

Publisert 11.5.22

Vi søker internatleder. Sjøholt Folkehøgskole startet opp i august 2021. Som internatleder har du ansvar for internatlivet, elevenes ve og vel, elevenes helse, dialog med elevene om elevenes bosituasjon og sosiale liv. Internatleder skal bidra til et godt og trygt skole-og bomiljø for elevene.

Det er ønskelig at internatleder kan gå inn i teamet rundt elever som treng tilpasset opplæring.

Vi ser etter deg som ønsker å arbeide i en kristen folkehøgskole og være aktivt med på å utvikle skolen vår.

Stillingen omfatter:

Daglig oppfølging av internatet

Oppfølging av syke elever

Oppfølging av elevvask og kjøkkentjeneste

Elevsamtaler

Samarbeid med fagfolk utenfor skolen

Samarbeid med hjemmet der eleven er under 18 år.

Sosialpedagogisk arbeid

Tilsynsvakter

Kvelds- og helgearrangement

Både dags- og overnattingsturer

Vi ønsker at søkeren skal være/ha:

  • Pedagog/Helsesykepleier eller ha annen relevant utdanning
  • Opptatt av relasjonsbygging med elever, foreldre, tilsette og eksterne fagpersoner
  • Erfaring i kristent arbeid vil bli tillagt vekt
  • Opptatt av faglig fornyelse

Internatleder arbeider tett på våre elever. Du skal arbeide for en god og trygg hverdag for skolens elever. Vi søker deg som er en empatisk, serviceinnstilt og stabil voksen, som også er en god samtalepartner som både kan lytte aktivt, stille relevante spørsmål og kommunisere på en god og tydelig måte. Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og strukturert.

Vi tilbyr:

Lønn etter tariffavtale mellom organisasjonene og Virke.

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Søkere som får innkalling til intervju vil få tilsendt skolens verdidokument.

Sjøholt Folkehøgskole har ledig internat- og sosiallærerstilling. Tilsetting etter avtale.

Stillingen er fast oppsigelig.

For nærmere opplysninger ta kontakt med rektor Lars Johan Klokk, mob: 48044358 eller e-post: kontor@sjoholtfhs.no

Søknad m/CV blir sendt til styret for Sjøholt Folkehøgskole kontor@sjoholtfhs.no innen 26.mai 2022.

Tiltredelse: 01.08.22

Ta med vitnemål og attester til eventuelt intervju.