Pris

Priser Sjøholt folkehøgskole 2022-2023:

  • Innmeldingspenger Kr 2 700,-
  • Kost og losji-dobbeltrom Kr 85 000,- 
  • Fellesturer Kr 8 500,- 
  • Felleskostnader Kr 11 000,- 
  • Avslutningstur Kr 10 500,- 
  • Linjefag Kr 15 000,- 
  • Totalt 132 750,-
  • (Tillegg for enkeltrom Kr 10 000,-) 

På de linjene som har lengre linjeturer kommer det ekstra kostnader (Reiseliv: På skinner)

Lån og Stipend:

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2020/2021 fikk en utbetalt inntil Kr 120 000,- fra Lånekassen i lån og stipend. 

Stipend: kr. 51 555,-
Lån: Kr. 77 332,-