Økonomi

Prisar Sjøholt folkehøgskole 2020-2021:

Innmeldingspengar Kr 2 500,-
Kost og losji-dobbeltrom Kr 78 000,-
Fellesturar Kr 6 000,-
Felleskostnader Kr 10 000,-
Avslutningstur Kr 8 000,-
Kost og losji-enkeltrom Kr 86 500,-

Lån og Stipend:

Eit år ved Sjøholt folkehøgskole gir rett til lån og stipend frå Lånekassen.
For skoleåret 20-21 utgjer dette:

Stipend: kr. 44 080,-
Lån: Kr. 66120,-