Økonomi

Prisar Sjøholt folkehøgskole 2021-2022:

  • Innmeldingspengar Kr 2 500,- 
  • Kost og losji-dobbeltrom Kr 79 000,- 
  • Fellesturar Kr 8 000,- 
  • Felleskostnader Kr 11 000,- 
  • Avslutningstur Kr 9 000,- 
  • Linjefag Kr 12 000,- 
  • Kost og losji-enkeltrom  Kr 86 500,- 
  • (Tillegg for enkeltrom Kr 7500,-) 

Lån og Stipend:

Du kan få støtte frå Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2020/2021 fekk ein utbetalt inntil Kr 112 290,- frå Lånekassen i lån og stipend. 

Stipend: kr. 44 080,-
Lån: Kr. 66120,-