Pris

Priser Sjøholt folkehøgskole 2022-2023:

  • Innmeldingspenger Kr 2 500,- 
  • Kost og losji-dobbeltrom Kr 80 500,- 
  • Fellesturer Kr 8 500,- 
  • Felleskostnader Kr 11 000,- 
  • Avslutningstur Kr 9 000,- 
  • Linjefag Kr 15 000,- 
  • Totalt 126 500,- 
  • (Tillegg for enkeltrom Kr 7500,-) 

På de linjene som har lengre linjeturer kommer det ekstra kostnader (Reiseliv: På skinner)

Lån og Stipend:

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2020/2021 fikk en utbetalt inntil Kr 112 290,- fra Lånekassen i lån og stipend. 

Stipend: kr. 44 080,-
Lån: Kr. 66120,-