Pris

Priser Sjøholt folkehøgskole 2023-2024:

  • Innmeldingspenger Kr 2 700,-
  • Kost og losji-dobbeltrom Kr 85 000,- 
  • Fellesturer Kr 8 500,- 
  • Felleskostnader Kr 11 000,- 
  • Avslutningstur Kr 10 500,- 
  • Linjefag Kr 15 000,- 
  • Totalt 132 700,-
  • (Tillegg for enkeltrom Kr 10 000,-) 

På de linjene som har lengre linjeturer kommer det ekstra kostnader (Fotball, fifa og Englandstur)

Lån og Stipend:

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2023/2024 blir utbetalingen ca Kr 125 370,- fra Lånekassen i lån og stipend. 

Stipend: ca kr. 50 000,-
Lån: ca kr. 70 000,-